CAT internet

เลือกภาษา

   
C internet

C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรับ-ส่งข้อมูลดีกว่าการให้บริการผ่านสายทองแดง(ADSL) และยังมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก ทำให้ได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีกว่า

ลักษณะบริการ

แนะนำบริการ


C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรับ-ส่งข้อมูลดีกว่าการให้บริการผ่านสายทองแดง(ADSL) และยังมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก ทำให้ได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีกว่า สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์ ดูทีวีออนไลน์ ในรูปแบบความละเอียดสูง(HD) รองรับการใช้งานมัลติมิเดียเต็มรูปแบบ และท่องโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วกว่า

คุณสมบัติเด่น

  • ให้บริการผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุดในปัจจุบัน
  • รองรับการใช้งานบนโลกออนไลน์ เช่น ดูทีวี เล่นเกมส์ ชมภาพยนตร์ Video On Demand, CCTV เป็นต้น